Förtroendevalda

Styrelsen

För att kontakta hela styrelsen maila till info@vast.sverok.se

Ordförande

Matilda Karlström

Kassör

Joakim Engström

Ledamöter

Nelly Negm

Cecilia Rosvall

Emma Nord

Valberedare

För att kontakta alla valberedare maila till valberedning@vast.sverok.se

Valberedare

Stina Thulin

Mags Hyttsten

Revisorer

För att kontakta alla revisorer, använd: revisorer@sverokvast.se

Revisor
Liza Lind

Max Horttanainen