Styrelsen

För att kontakta hela styrelsen, använd: info@sverokvast.se

Ordförande

Max Horttanainen
max.horttanainen@vast.sverok.se

Vice ordförande

Emma Berglund

Kassör

Fanny Niklasson Wihlborg

Ledamöter

Fredrik Andersson

Anton Myrholm

Ellen Norling

Valberedare

För att kontakta alla valberedare, använd: valberedare@sverokvast.se

Sammankallande valberedare
Cecilia Hällstrand

Valberedare

Martin Brosser (sammankallande)

Max Svensson

Gunnar Juliusson

Revisorer

För att kontakta alla revisorer, använd: revisorer@sverokvast.se

Revisor
Myke Ripa

Magnus Haglund