Styrelsen

För att kontakta hela styrelsen, använd: info@sverokvast.se

Ordförande

Max Horttanainen
max.horttanainen@vast.sverok.se

Vice ordförande

Ellen Norling

Kassör

Martin Brosser
martin.brosser@sverokvast.se
0725-116011

Sekreterare

Joppe Widstam

Ledamöter

Mikael Jönsson

Linda Ripa

Valberedare

För att kontakta alla valberedare, använd: valberedare@sverokvast.se

Sammankallande valberedare
Cecilia Hällstrand

Valberedare

Gunnar Juliusson

Max Svensson

Samuel Thorén

Revisorer

För att kontakta alla revisorer, använd: revisorer@sverokvast.se

Revisor
Emma Carlström

Revisor
Jacob Hallén

Suppleant

Magnus Haglund