Styrelsen

För att kontakta hela styrelsen, använd: info@vast.sverok.se

Ordförande

Max Horttanainen
max.horttanainen@vast.sverok.se

Vice ordförande

Emma Berglund

Kassör

Fanny Niklasson Wihlborg

Ledamöter

Fredrik Andersson

Anton Myrholm

Olivia Kristiansson

Amanda Palmgren

Kevin Hoogendijk

Valberedare

För att kontakta alla valberedare, använd: valberedning@vast.sverok.se


Sammankallande valberedare

Max Svensson

Valberedare

Emanuel Goytia Svensson

Gunnar Juliusson

Revisorer

För att kontakta alla revisorer, använd: revisorer@sverokvast.se

Revisor
Martin Brosser

Magnus Haglund